Waar spelen we...

We repeteren eens in de twee weken op maandagmiddag en hebben daarvoor onderdak gevonden inde Adventkerk, Robijnhorst 197 in Den Haag.

Google Maps