We repeteren eens in de twee weken op maandagmiddag en hebben daarvoor onderdak gevonden in de Adventkerk, Robijnhorst 197 in Den Haag.